Sale!

  วิทยุ รุ่น IP-810(21)U

  690.00 ฿ 429.00 ฿

  วิทยุ รุ่น IP-810(21)U

  รายละเอียด

  -ลำโพงเกรด A
  -ช่อง AUX ขนาด 3.5mm.
  – ช่องเสียบหูฟัง
  – รับคลื่น FM/AM ชัดเจน
  – ใช้ได้ทั้งไฟบ้านและแบตเตอรี่
  – ช่องเสียบ SD card / USB
  – ใช้งานคลื่นต่างประเทศ SW1-SW2
  – ช่องเสียบหม้อแปลงไฟฟ้า
  – ใช้ถ่าน UM-1×2

  Compare

  Description

  วิทยุ รุ่น IP-810(21)U

  รายละเอียด

  -ลำโพงเกรด A
  -ช่อง AUX ขนาด 3.5mm.
  – ช่องเสียบหูฟัง
  – รับคลื่น FM/AM ชัดเจน
  – ใช้ได้ทั้งไฟบ้านและแบตเตอรี่
  – ช่องเสียบ SD card / USB
  – ใช้งานคลื่นต่างประเทศ SW1-SW2
  – ช่องเสียบหม้อแปลงไฟฟ้า
  – ใช้ถ่าน UM-1×2

  X