Sale!

  ทีวี LED TOSHIBI ANALOG ขนาด 15”

  2,990.00 ฿ 1,690.00 ฿

  • ชนิดจอภาพ LED 15″
  • อัตราส่วนจอภาพ 4:3
  • ค่าความสว่าง (CD/M2) 400
  • ค่าความคมชัด 1000:1
  • มีช่องเสียบ USB/HDMI
  • ความละเอียดจอภาพ HD 1024×1280
  • เวลาตอบสนอง 3.5ms
  • กำลังไฟฟ้า 100-220 Vac
  • อัตราการกินไฟ 60W
  • สามารถรองรับกล่องดิจิตอลได้

  Compare

  Description

  • ชนิดจอภาพ LED 15″
  • อัตราส่วนจอภาพ 4:3
  • ค่าความสว่าง (CD/M2) 400
  • ค่าความคมชัด 1000:1
  • มีช่องเสียบ USB/HDMI
  • ความละเอียดจอภาพ HD 1024×1280
  • เวลาตอบสนอง 3.5ms
  • กำลังไฟฟ้า 100-220 Vac
  • อัตราการกินไฟ 60W
  • สามารถรองรับกล่องดิจิตอลได้
  X