สาย HDMI

  13 items

  • Series 2 Ostrich: Flat HDMI cable 1.3V (1.8M)

   280.00 ฿

   Series 2 Ostrich: Flat HDMI cable 1.3V ความยาว 1.8เมตร

   ออกแบบให้ตัวสายเป็นสายแบน ซึ่งสามารถลดการสูญเสียข้อมูลเนื่องจากการพันตัวภายในสายที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสายแบบกลมทั่วไป ตัวนำสัญญาณเป็นแบบ Electrolytic Copper ซึ่งมีฉนวนภายในห่อหุ้มไว้เพื่อกันสัญญาณรบกวน นอกจากนั้นยังมีสายสำหรับระบายคลื่นรบกวนออกจากตัวนำภายใน ขั้วต่อนำสัญญาณทั้งสองข้างทำจากโลหะชุบทอง ตัวสายห่อหุ้มด้วยยางฉนวนสีดำ
   คุณสมบัติของสายสามารถส่งถ่ายข้อมูลความเร็วสูง HDMI (High Speed) ที่ 4.85 Gbps-6.68 Gbps. ส่งสัญญาณภาพที่ความละเอียด 1080 P ส่งสัญญาณเสียงได้ถึง 192 กิโลเฮิรตซ์ 32 บิท

   Specifications:
   • 2 HDMI 19PIN, male connectors
   • Flat Cable Type
   • Gold plated connectors
   • With nylon protection layer protect cable from abrasion
   • Digital Transfers at rates up to 10.2Gbps
   • High purity Oxygen Free Copper conductor
   • Cable: UL20276 AWG(1P+D+AL+MY)*4+5C+AEB
   • All materials conform to RoHs standard of Europe.

   Features:
   • A premium quality 1.3v HDMI to HDMI cable is suitable for use in HDTV, Home Theater, DVD player, projector, PS3
   Xbox360 and other HDMI devices
   • 24k gold-plated connector resists corrosion and ensures an optimum connection for maximum signal transfer
   • High pure Oxygen Free Copper conductor for maximum conductivity and reliability
   • High density triple shielding for maximum rejection of EMI and RFI
   • Compatible with multiple audio formats from stereo to multi-channel sound.
   • Transfer Digital Audio & Video signals at warp speed of 10.2 Gigabytes per second

   Electrical:
   • 100% Open&Short Test
   • Voltage: DC300V 5M ohm/10ms
   • Insulation Resistance: 10M min
   • Contact Resistance: 2 ohm max
   • Working Temperature: -25C-80C

  • Series 2 Ostrich: Flat HDMI cable 1.3V (3.0M)

   380.00 ฿

   Series 2 Ostrich: Flat HDMI cable 1.3V ความยาว 3.0เมตร

   ออกแบบให้ตัวสายเป็นสายแบน ซึ่งสามารถลดการสูญเสียข้อมูลเนื่องจากการพันตัวภายในสายที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสายแบบกลมทั่วไป ตัวนำสัญญาณเป็นแบบ Electrolytic Copper ซึ่งมีฉนวนภายในห่อหุ้มไว้เพื่อกันสัญญาณรบกวน นอกจากนั้นยังมีสายสำหรับระบายคลื่นรบกวนออกจากตัวนำภายใน ขั้วต่อนำสัญญาณทั้งสองข้างทำจากโลหะชุบทอง ตัวสายห่อหุ้มด้วยยางฉนวนสีดำ
   คุณสมบัติของสายสามารถส่งถ่ายข้อมูลความเร็วสูง HDMI (High Speed) ที่ 4.85 Gbps-6.68 Gbps. ส่งสัญญาณภาพที่ความละเอียด 1080 P ส่งสัญญาณเสียงได้ถึง 192 กิโลเฮิรตซ์ 32 บิท

   Specifications:
   • 2 HDMI 19PIN, male connectors
   • Flat Cable Type
   • Gold plated connectors
   • With nylon protection layer protect cable from abrasion
   • Digital Transfers at rates up to 10.2Gbps
   • High purity Oxygen Free Copper conductor
   • Cable: UL20276 AWG(1P+D+AL+MY)*4+5C+AEB
   • All materials conform to RoHs standard of Europe.

   Features:
   • A premium quality 1.3v HDMI to HDMI cable is suitable for use in HDTV, Home Theater, DVD player, projector, PS3
   Xbox360 and other HDMI devices
   • 24k gold-plated connector resists corrosion and ensures an optimum connection for maximum signal transfer
   • High pure Oxygen Free Copper conductor for maximum conductivity and reliability
   • High density triple shielding for maximum rejection of EMI and RFI
   • Compatible with multiple audio formats from stereo to multi-channel sound.
   • Transfer Digital Audio & Video signals at warp speed of 10.2 Gigabytes per second

   Electrical:
   • 100% Open&Short Test
   • Voltage: DC300V 5M ohm/10ms
   • Insulation Resistance: 10M min
   • Contact Resistance: 2 ohm max
   • Working Temperature: -25C-80C

  • Series 4 Cheetah: Flat HDMI cable 1.4V ความยาว 1.8เมตร

   320.00 ฿

   Series 4 Cheetah: Flat HDMI cable 1.4V ความยาว 1.8เมตร
   ออกแบบให้ตัวสายเป็นสายแบน ซึ่งสามารถลดการสูญเสียข้อมูลเนื่องจากการพันตัวภายในสายที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสายแบบกลมทั่วไป ตัวนำสัญญาณเป็นแบบ Electrolytic Copper ซึ่งมีฉนวนภายในห่อหุ้มไว้เพื่อกันสัญญาณรบกวน นอกจากนั้นยังมีสายสำหรับระบายคลื่นรบกวนออกจากตัวนำภายใน ขั้วต่อนำสัญญาณทั้งสองข้างทำจากโลหะชุบทอง ตัวสายห่อหุ้มด้วยยางฉนวนสีดำชั้นหนึ่งและหุ้มทับด้วยเชือกคอตต้อลสีขาวดำ
   คุณสมบัติของสาย Series 4 Cheetah เป็นสาย HDMI Version 1.4 สามารถรองรับการส่งข้อมูลแบบภาพสามมิติ (3D) และสามารถส่งถ่ายข้อมูลความเร็วสูง Advanced High Speed HDMI ที่ 10.2 Gbps – 21 Gbps. ส่งสัญญาณภาพที่ความละเอียด 1080 P – 4K ส่งสัญญาณเสียงได้ถึง 192 กิโลเฮิรตซ์ 32 บิท
   ความยาวของสาย Series 4 Cheetah มีสองขนาดคือ 1.8 เมตร และ 3 เมตร

   Specifications:
   • 2?HDMI 19PIN, male connectors
   • Flat Cable Type
   • Gold plated connectors
   • With nylon protection layer protect cable from abrasion
   • Digital Transfers at rates up to 10.2Gbps
   • High purity Oxygen Free Copper conductor
   • Cable: UL20276 AWG(1P+D+AL+MY)*4+5C+AEB
   • All materials conform to RoHs standard of Europe.

   Features:
   • A premium quality 1.4v HDMI to HDMI cable is suitable for use in HDTV, Home Theater, DVD player, projector, PS3, Xbox360 and other HDMI devices
   • 24k gold-plated connector resists corrosion and ensures an optimum connection for maximum signal transfer
   • High pure Oxygen Free Copper conductor for maximum conductivity and reliability
   • High density triple shielding for maximum rejection of EMI and RFI
   • Compatible with multiple audio formats from stereo to multi-channel sound.
   • Transfer Digital Audio & Video signals at warp speed of 10.2 Gigabytes per second

   Electrical:
   • 100% Open&Short Test
   • Voltage: DC300V 5M ohm/10ms
   • Insulation Resistance: 10M min
   • Contact Resistance: 2 ohm max
   • Working Temperature: -25C-80C

  • Series 4 Cheetah: Flat HDMI cable 1.4V ความยาว 3.0เมตร

   440.00 ฿

   Series 4 Cheetah: Flat HDMI cable 1.4V ความยาว 1.8เมตร
   ออกแบบให้ตัวสายเป็นสายแบน ซึ่งสามารถลดการสูญเสียข้อมูลเนื่องจากการพันตัวภายในสายที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสายแบบกลมทั่วไป ตัวนำสัญญาณเป็นแบบ Electrolytic Copper ซึ่งมีฉนวนภายในห่อหุ้มไว้เพื่อกันสัญญาณรบกวน นอกจากนั้นยังมีสายสำหรับระบายคลื่นรบกวนออกจากตัวนำภายใน ขั้วต่อนำสัญญาณทั้งสองข้างทำจากโลหะชุบทอง ตัวสายห่อหุ้มด้วยยางฉนวนสีดำชั้นหนึ่งและหุ้มทับด้วยเชือกคอตต้อลสีขาวดำ
   คุณสมบัติของสาย Series 4 Cheetah เป็นสาย HDMI Version 1.4 สามารถรองรับการส่งข้อมูลแบบภาพสามมิติ (3D) และสามารถส่งถ่ายข้อมูลความเร็วสูง Advanced High Speed HDMI ที่ 10.2 Gbps – 21 Gbps. ส่งสัญญาณภาพที่ความละเอียด 1080 P – 4K ส่งสัญญาณเสียงได้ถึง 192 กิโลเฮิรตซ์ 32 บิท
   ความยาวของสาย Series 4 Cheetah มีสองขนาดคือ 1.8 เมตร และ 3 เมตร

   Specifications:
   • 2?HDMI 19PIN, male connectors
   • Flat Cable Type
   • Gold plated connectors
   • With nylon protection layer protect cable from abrasion
   • Digital Transfers at rates up to 10.2Gbps
   • High purity Oxygen Free Copper conductor
   • Cable: UL20276 AWG(1P+D+AL+MY)*4+5C+AEB
   • All materials conform to RoHs standard of Europe.

   Features:
   • A premium quality 1.4v HDMI to HDMI cable is suitable for use in HDTV, Home Theater, DVD player, projector, PS3, Xbox360 and other HDMI devices
   • 24k gold-plated connector resists corrosion and ensures an optimum connection for maximum signal transfer
   • High pure Oxygen Free Copper conductor for maximum conductivity and reliability
   • High density triple shielding for maximum rejection of EMI and RFI
   • Compatible with multiple audio formats from stereo to multi-channel sound.
   • Transfer Digital Audio & Video signals at warp speed of 10.2 Gigabytes per second

   Electrical:
   • 100% Open&Short Test
   • Voltage: DC300V 5M ohm/10ms
   • Insulation Resistance: 10M min
   • Contact Resistance: 2 ohm max
   • Working Temperature: -25C-80C

  • Series 8 Octopus: Flat HDMI cable 1.4V ความยาว 1.8 เมตร

   900.00 ฿

   Series 8 Octopus: Flat HDMI cable 1.4V ความยาว 1.8 เมตร
   ออกแบบให้ตัวสายเป็นสายแบน ซึ่งสามารถลดการสูญเสียข้อมูลเนื่องจากการพันตัวภายในสายที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสายแบบกลมทั่วไป ตัวนำสัญญาณเป็นแบบ Copper Plated OFC ซึ่งมีฉนวนภายในห่อหุ้มไว้เพื่อกันสัญญาณรบกวน นอกจากนั้นยังมีสายสำหรับระบายคลื่นรบกวนออกจากตัวนำภายใน ขั้วต่อนำสัญญาณทั้งสองข้างทำจากโลหะชุบทอง ตัวสายห่อหุ้มด้วยยางฉนวนสีดำชั้นหนึ่งและหุ้มทับด้วยไนลอนสีดำ
   คุณสมบัติของสาย Series 8 Octopus เป็นสาย HDMI Version 1.4 สามารถรองรับการส่งข้อมูลแบบภาพสามมิติ (3D) และสามารถส่งถ่ายข้อมูลความเร็วสูง Ulimate High Speed HDMI ที่ 10.2 Gbps – 25 Gbps. ส่งสัญญาณภาพที่ความละเอียด 1080 P – 4K ส่งสัญญาณเสียงได้ถึง 192 กิโลเฮิรตซ์ 32 บิท
   ความยาวของสาย Series 8 Octopus มีสองขนาดคือ 1.8 เมตร และ 3 เมตร

   Specifications:
   • 2?HDMI 19PIN, male connectors
   • Flat Cable Type
   • Gold plated connectors
   • With nylon protection layer protect cable from abrasion
   • Digital Transfers at rates up to 10.2Gbps
   • High purity Oxygen Free Copper conductor
   • Cable: UL20276 AWG(1P+D+AL+MY)*4+5C+AEB
   • All materials conform to RoHs standard of Europe.

   Features:
   • A premium quality 1.4v HDMI to HDMI cable is suitable for use in HDTV, Home Theater, DVD player, projector
   PS3, Xbox360 and other HDMI devices
   • 24k gold-plated connector resists corrosion and ensures an optimum connection for maximum signal transfer
   • High pure Oxygen Free Copper conductor for maximum conductivity and reliability
   • High density triple shielding for maximum rejection of EMI and RFI
   • Compatible with multiple audio formats from stereo to multi-channel sound.
   • Transfer Digital Audio & Video signals at warp speed of 10.2 Gigabytes per second

   Electrical:
   • 100% Open&Short Test
   • Voltage: DC300V 5M ohm/10ms
   • Insulation Resistance: 10M min
   • Contact Resistance: 2 ohm max
   • Working Temperature: -25C-80C

  • Series 8 Octopus: Flat HDMI cable 1.4V ความยาว 3.0 เมตร

   1,200.00 ฿

   Series 8 Octopus: Flat HDMI cable 1.4V ความยาว 3.0 เมตร
   ออกแบบให้ตัวสายเป็นสายแบน ซึ่งสามารถลดการสูญเสียข้อมูลเนื่องจากการพันตัวภายในสายที่สามารถเกิดขึ้นได้ในสายแบบกลมทั่วไป ตัวนำสัญญาณเป็นแบบ Copper Plated OFC ซึ่งมีฉนวนภายในห่อหุ้มไว้เพื่อกันสัญญาณรบกวน นอกจากนั้นยังมีสายสำหรับระบายคลื่นรบกวนออกจากตัวนำภายใน ขั้วต่อนำสัญญาณทั้งสองข้างทำจากโลหะชุบทอง ตัวสายห่อหุ้มด้วยยางฉนวนสีดำชั้นหนึ่งและหุ้มทับด้วยไนลอนสีดำ
   คุณสมบัติของสาย Series 8 Octopus เป็นสาย HDMI Version 1.4 สามารถรองรับการส่งข้อมูลแบบภาพสามมิติ (3D) และสามารถส่งถ่ายข้อมูลความเร็วสูง Ulimate High Speed HDMI ที่ 10.2 Gbps – 25 Gbps. ส่งสัญญาณภาพที่ความละเอียด 1080 P – 4K ส่งสัญญาณเสียงได้ถึง 192 กิโลเฮิรตซ์ 32 บิท
   ความยาวของสาย Series 8 Octopus มีสองขนาดคือ 1.8 เมตร และ 3 เมตร

   Specifications:
   • 2?HDMI 19PIN, male connectors
   • Flat Cable Type
   • Gold plated connectors
   • With nylon protection layer protect cable from abrasion
   • Digital Transfers at rates up to 10.2Gbps
   • High purity Oxygen Free Copper conductor
   • Cable: UL20276 AWG(1P+D+AL+MY)*4+5C+AEB
   • All materials conform to RoHs standard of Europe.

   Features:
   • A premium quality 1.4v HDMI to HDMI cable is suitable for use in HDTV, Home Theater, DVD player, projector
   PS3, Xbox360 and other HDMI devices
   • 24k gold-plated connector resists corrosion and ensures an optimum connection for maximum signal transfer
   • High pure Oxygen Free Copper conductor for maximum conductivity and reliability
   • High density triple shielding for maximum rejection of EMI and RFI
   • Compatible with multiple audio formats from stereo to multi-channel sound.
   • Transfer Digital Audio & Video signals at warp speed of 10.2 Gigabytes per second

   Electrical:
   • 100% Open&Short Test
   • Voltage: DC300V 5M ohm/10ms
   • Insulation Resistance: 10M min
   • Contact Resistance: 2 ohm max
   • Working Temperature: -25C-80C

  • สาย HDMI 1.5เมตร PK-88

   70.00 ฿

   สาย HDMI 1.5เมตร PK-88

    

  • สาย HDMI 10เมตร PK-88

   300.00 ฿

   สาย HDMI 10เมตร PK-88

  • สาย HDMI 15เมตร PK-88

   670.00 ฿

   สาย HDMI 15เมตร PK-88

  13 items

  X